Udělejte svůj mediální mix účinnějším.

Začleněním trnd kampaně do vašeho mediálního mixu se zvyšuje povědomí o značce a nákupním záměru, a zdvojnásobuje se účinek vaší tradiční mediální aktivity.

Illustration: online + 142%, TV + 69%, print + 95%

trnd zvyšuje povědomí o značce.

27 563 spotřebitelům byla dána otázka* který mediální kanál si pamatují na základě konkrétní značky/kampaně (TV, tisk, online a sociální média). Procento těchto spotřebitelů bylo také osloveno doporučením od někoho ze svého okruhu přátel (spuštěno přes trnd kampaň), spolu s TV, tiskem, na Internetu a přes sociální média. Z těch spotřebitelů, kteří byli kromě jiných tradičních i netradičních kanálů zasaženi také trnd WOM kampaní, se pozitivní vliv na povědomí o značce více než zdvojnásobil.

With trnd: + 69% higher brand awareness increase in TV, + 95% higher brand awareness increase in print, + 142% higher brand awareness increase in online, + 129% brand awareness increase in social media.

*Podporovaný a nepodporovaný průzkum. Produkty/značky velké FMCG společnosti.

trnd zvyšuje nákupní záměr.

Dopad na nákupní záměr je ještě silnější. Správná kombinace „tradičních“ mediálních kanálů a trnd kampaně podpořila zvýšení kupního záměru až čtyřikrát. Kombinace cíleného marketingového sdělení a důvěryhodných doporučení z okruhu přátel umožňuje zvýšení efektivity.

TV combined with trnd: + 122% purchase intention increase, print combined with trnd: + 259% purchase intention increase, online combined with trnd: + 302% purchase intention increase, social media combined with trnd: + 91% purchase intention increase.

Studijní detaily a pozadí:
Typ modelu: Smíšený (multi-levelový) model s neměnnými účinky na respondenta. Přímé účinky a účinky interakce (synergické) jsou zahrnuty v modelu. Údaje: série rozsáhlých dotazování (n = 27563). Každý respondent byl tázán na tři různé výrobky. Získali jsme hodnocení o působení médií a dojmu ze značky u každého výrobku. Odhadový algoritmus: maximální věrohodnost. Zkoumaný formát trnd kampaně: „FMCG, Food & Co”. Zdůvodnění: Tento multi-levelový model (na účastníka) umožňuje odhadnout obecné účinky v případě, že je vzorek dostatečně různorodý, bez zkreslení v důsledku populačních změn. Kromě přímých účinků různých mediálních typů, rozsáhlý vzorek také umožňuje odhadnout účinky kombinace médií.

Chcete udělat svůj mediální mix efektivnější?