trndsphere™ Collaborative Marketing Suite.

Tento speciální software je technický základ pro více než 800 trnd kampaní po celém světě. Nyní můžete použít tuto technologii pro vlastní CRM databázi nebo pro komunity, která vám zajistí snadný přístup do sociálního CRM!

Osvědčený software pro Collaborative Marketing.

Osvědčený software pro Collaborative Marketing.

trndsphere™ Collaborative Marketing Suite je technický základ pro více než 750 trnd kampaní po celém světě a byl vyvinut našimi softwarovými inženýry za posledních sedm let. Tento speciální software nabízí všechny nástroje, algoritmy a funkce potřebné pro kolaborativní trnd kampaně a formáty projektu. Chcete-li použít vlastní CRM databázi nebo komunitu pro kolaborativní marketing, pak náš software je snadné použít v podobě SaaS (software v podobě služby) ve vaší vlastní platformě.

Objevte sílu svých zákazníků!

Objevte sílu svých zákazníků!

Mnoho zákazníků vašeho CRM programu chtějí být více než jen pasivní příjemci informací. Chtějí pomoci své oblíbené značce, aby se stala lepší a známější. S naším softwarem trndsphere™ v podobě služby můžete rychle a jednoduše zabránit plýtvání energie ve svém CRM či komunitě a zapojit zákazníky přímo. Ušetří vám to náklady, zvýší prodeje a o marketing budete mít do budoucna postaráno.

přímo se svými zákazníky.

Vyřešte své marketingové problémy tam, kde vznikají: přímo se svými zákazníky.

Každá marketingová výzva je v podstatě problém zákazníka. Potíž s prodejí vlastně znamená, že „zákazníci kupují příliš málo“. Potíž s povědomím značky znamená, že „zákazníci vědí příliš málo“. Zatímco tradiční média a marketingové nástroje mohou ovlivňovat tyto typy problémů pouze „na dálku“, s pomocí softwaru a služeb trndsphere™ můžete problém vyřešit rovnou tam, kde vzniká – u zákazníka a ve spolupráci se zákazníkem. Nic není víc účinné!

Prostě začni: Zapoj-a-hraj!

Prostě začni: Zapoj-a-hraj!

Vytvoření vášeho sociální CRM s pomocí trndsphere™ Collaborative Marketing Suite je zcela snadné. Nemusíte investovat do vývoje softwaru, ani kupovat drahé servery. Můžete si jednoduše technologii pronajmout od nás za měsíční paušál. trndsphere™ je snadné spustit jako plug-in pro váš stávající CRM a komunity, a umožní vám začít pracovat na společném marketingu a sociálním CRM ve spolupráci se zákaznickou základnou.

Vaši zákazníci, vaše data, vaše spotřebitelské postřehy.

Vaši zákazníci, vaše data, vaše spotřebitelské postřehy.

I když si pronajímáte náš trndsphere™ software ve vašem CRM, je samozřejmé, že data zákazníků a postřehy spotřebitelů jsou vaším majetkem a mohou být zavedeny přímo do vašeho CRM. Tímto způsobem zjistíte, kteří z vašich zákazníků jsou nejlepší stoupenci značky, co je charakterizuje, a jak můžete pracovat co nejefektivněji spolu s nimi.

Posilněte všechny své „Marketing Ps“.

S trndsphere™ Collaborative Marketing Suite můžete zefektivnit nejen „P pro propagaci“, ale i ostatní marketingové disciplíny: produkt, místo, cenu a lidi.

Posilněte všechny své „Marketing Ps“.

Můžete vybrat konektory, stoupence, ambasadory. Shrnout údaje. Analyzovat velký objem dat a najít v nich souvislost. Vznítit Word of Mouth online a off-line pomocí kolaborativních kampaní. Řídit hodnocení a recenze na vlastních stránkách a tvořit obsah přímo s pomocí zákazníků. Udělat průzkum trhu a zjistit názory spotřebitelů. Spoluvytvářet nové produkty a druhy komunikace založené na kolaborativním prodeji novinek i výrobků, které jsou již v prodeji, či rozjet další marketingové aktivity.

Chcete vyzbrojit své komunity Collaborative marketingem a sociálním CRM?