trnd Central Eastern Europe Kft.
organizační složka
Lublaňská 667/42
120 00 Prague 2 – Vinohrady
trnd.cz/company
klaudia@trnd.cz

Royco

Collaborative Marketing dává značce Royco novou tvář

Polévky Royco chtějí změnit svou pozici na trhu a přitáhnout nové zákazníky. Sází na spolupráci se zákazníkem. Julie Le Foyer, ředitelka marketingu, má v úmyslu zasáhnout mladší městskou populaci.

Jaká je největší výzva značky Royco v současnosti? Omladit své zákazníky, protože čelí trvalému poklesu prodeje a stárnutí svých zákazníků.

„Analýza byla jednoduchá: naše výrobky byly spotřebovávány hlavně seniory. 20 - 35 roční věková skupina se neodvážila naše produkty vyzkoušet. Pro ně bylo nepředstavitelné, že jsou polévky dobré”, vysvětluje Le Foyer.

V roce 2011 uvedla značka na trh polévku „snack“ určenou ke konzumaci v dopolední pouze za účelem přesvědčit mladé. „Tato strategie funguje dobře v některých zemích, například v Belgii, kde je zvykem jíst polévku místo ranní kávy“, vysvětluje marketingová ředitelka.

Chcete-li duplikovat francouzský koncept, podporou vám bude agentura TRND, která se specializuje na „marketing ústního doporučení“ (word of mouth marketing). „Uvědomili jsme si, že naši snahu přilákat mladší klientelu budeme muset dát do rukou spotřebitele“, říká Le Foyer.

Spolupráce a odběr vzorků

Do word of mouth kampaně jsme si přáli vybrat 1 000 – 2 000 vyslanců, kteří budou nejenom testovat a hodnotit náš produkt, ale hlavně o něm hovořit. Hnací síla tohoto marketingu spočívá v nových doporučeních od vyslanců produktu.

Podle konzultanta TRND Benoît Bellucci „může vyslanec doporučit výrobek dalším v průměru asi patnáctkrát. Ti pak produkt dále doporučí čtyřikrát až šestkrát.“

Velvyslanci značky Royco byly z velké většiny ženy kolem 30 let, zvyklé na stravování o dopolední přestávce. „Nebyly nezbytně cílová skupina, nýbrž nejlepší promotéři na omlazení značky“, tvrdí Bellucci. Tento marketingový proces je doprovázen dalšími aspekty, jako je rozesílání vzorků. Z rozpočtových důvodů se značka zaměřila na jih Francie a některé provinční města, například Poitiers. „Naše tržby klesly, takže jsme měli menší rozpočet na marketing. Namísto nedokonalé celostátní kampaně jsme zvolili větší regionální kampaň“, vysvětluje Le Foyer.

Údaje z auditu

Za rok Royco měří dopad své nové strategie na prodej. „Tři měsíce jsme zkoumali výsledky ze dvou měst: jedno pod vlivem vyslanců, druhé zcela izolované od jakékoli marketingové kampaně“, říká Belucci. Výsledky se zdají dost přesvědčivé. Opravdu, u Royco byl celkový 5% nárůst prodeje. U produktů testovaných vyslanci byl nárůst dokonce 8%. „Nejvíce překvapující je, že kampaň pomohla oživit zájem o jiné produkty značky. Prodej cibulačky vzrostl o úžasných 20 %“, popisuje Le Foyer.

Royco nyní hodlá realizovat další kampaně na francouzském území.

Zprávu v originálním jazyce naleznete zde.

Tiskový kontakt:
trnd Central Eastern Europe Kft.
Marta Linhartová
Telefon +420 733 785 831
Email marta.linhartova@trnd.com

 
Další »