Proč dosah sociálních médií nemá nic společného se skutečným zapojením

Participativní marketing oslavuje zákazníka

V dnešní době je asi 80 % online obsahu generováno uživatelem. Spotřebitelé převzali štafetu i mikrofon. Místo toho, aby firmy prezentovaly své produkty klasickým způsobem, mohou vyzvat své spotřebitele. Důležité je zaměřit se na „klíčové fanoušky“ než se snažit generovat co nejvíce obsahu. Stačí se podívat na prosperující participativní platformu, kde spotřebitelé a značky vedou dialog a snaží se posílit komunikaci přínosnou pro obě strany.

Jedním z příkladů je Lady Gaga. Sdružuje vysoce úspěšnou komunitu, která se zaměřuje na malé procento z jejích srdcových fanoušků – její takzvané „little monsters“. (Název pochází z jedné její písně.) Ačkoli na sebe Lady Gaga strhává mnoho pozornosti, když jde o její komunitu, na výsluní jsou její fanoušci. Na stejném principu funguje participativní marketing, který praktikuje trnd. Filozofie: Participativní marketing sbližuje firmy a spotřebitele, směruje energii spotřebitelů a jejich individuální dovednosti ke společnému užitku.

Projekty participativního marketingu realizované trnd fungují, protože vyfiltrují, osloví a zapojí nejoddanější fanoušky – bez ohledu na to, zda projekt je v projektu 50, 500 nebo 15 000 účastníků. Vhodní spotřebitelé se nabírají z trnd-komunity, která má v současnosti okolo 2 milionů členů. Některé firmy dokonce využívají technického řešení trndsphere, kde sami mohou proměnit miliony zákazníků v marketingové spolupracovníky. Jakmile se spustí dialog se značkou, uživatelé začnou o produktu diskutovat ve svých společenských kruzích. Za svoji snahu nic neočekávají. Jsou to nadšenci a těší je, co dělají. Nestačí jim výrobek pouze koupit. Rádi propagují nové produkty a podílí se na jejich vývoji.

Schválení od uživatele se promítá do prodeje

Přidaná hodnota pro společnosti je zřejmá: Konkurenční výhoda a udržitelný růst. Spotřebitelé na druhé straně těží z vylepšených produktů. Je to pro ně osvěžující zážitek, a navíc mohou podporovat své oblíbené značky. Nadšení spotřebitelé mohou udělat skutečný rozdíl, a ten se odráží na prodeji. Spotřebitelé se ztotožní se značkou, cítí se zapojeni, značka hraje roli přátelského souseda, který rád naslouchá přáním a stížnostem. V participativním marketingu spotřebitelé nejsou anonymní nakupující. Firmy často zcela zanedbávají schopnosti a energii spotřebitelů. To nejlepší co mohou udělat je pracovat s nimi. Je to jedinečná příležitost k uvolnění potenciálu tisíců spotřebitelů.

Co si spotřebitelé opravdu přejí?

Jedna z prvních otázek je: Spotřebitelé, opravdu se k nám chcete připojit na jevišti? Odpověď je ano, a chtějí to více než kdy jindy. Výzkum tuto teorii podporuje. Devět z deseti spotřebitelů si od značek přeje více vzájemného uznání. Vypovídá o tom případová studie PR agentury Edelman, 2014. Přibližně 80 % spotřebitelů si přeje, aby jim značky naslouchaly, ale pouze 13 % věří, že tomu tak v současnosti je.

Není to jenom pouhá touha spotřebitelů po intenzivnějším dialogu, co podporuje myšlenku participativního marketingu. Úroveň důvěry spotřebitelů v konkrétní typy reklamy je dalším důkazem. Více než 80 % spotřebitelů věří doporučení od přátel a rodiny, uvádí Nielsen ve studii Global Trust in Advertising and Brands. Méně než polovina spotřebitelů věří v televizní reklamu a pouze třetina důvěřuje online reklamě a banerům.

Totéž platí online i off-line: Doporučení od stávajících kontaktů jsou mnohem důvěryhodnější než tradiční reklamy. Doporučení mají obrovský vliv na vnímání značky a pravděpodobnost nákupu. Toto tvrzení je podpořeno případovou studií Return in WOM, kterou provedla výzkumná firma US Analytic Partners a byla zveřejněna v roce 2014. Studie zjistila, že 13 % ze všech prodejů na trhu, tedy celkem 6 miliard dolarů, je výsledek online nebo off-line konverzací a doporučení. Oproti tomu pouhých 20-30 % je generovaných z tradiční reklamy. Tohle je jasný důkaz toho, jak silné doporučení může být.

Zintenzivnění dialogu se spotřebiteli rozhodně stojí za to zahrnout do strategie. A zde začíná participativní marketing. Spojuje firmy a spotřebitele, pomáhá zapojit schopnosti a energii spotřebitelů do marketingu značky a přichází s novými nápady.

Závěrem lze konstatovat, že velikost vlastní databáze již není podstatná. Skutečně důležitá je schopnost využít platformu k zapojení zákazníků, možnost pracovat bok po boku a dosáhnout společných cílů.

« Předchozí stránka