¡Estamos deseando saber de ti!

¿Qué reto de marketing podemos conseguir por ti?

Cuéntame más sobre trnd:

trnd España, Portugal e Italia

trnd - the real network-dialogue, S.L.
Morales 21-27, 3º M
08029 Barcelona
España

Teléfono +34 934 537 271
E-mail info@trnd.es

trnd Alemania, Austria, Suiza, Grecia y Reino Unido

trnd DACH GmbH
Winzererstraße 47d
80797 Múnich
Alemania

Teléfono +49 89 307 668 0
E-mail info@trnd.com

trnd Francia, Holanda y Bélgica

trnd SARL
Rue de Liège 3
75009 París
Francia

Teléfono + 33 (0) 1 46 22 48 66
E-mail contact@trnd.fr

trnd Hungría (Oficina central CEE)

trnd Central Eastern Europe Kft.
Dayka Gábor utca 3
1118 Budapest
Hungría

Teléfono +36 (0) 630 399 80 80
E-mail info@trnd.hu

trnd República Checa y Eslovaquia

trnd Central Eastern Europe Kft., organizační složka
Lublaňská 667/42
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika

Teléfono +42 (0) 221 989 503
E-mail info@trnd.cz

trnd Polonia

trnd Central Eastern Europe Sp.
z o.o. Oddział w Polsce ul. Postępu 14
02-676 Varsovia
Polonia

Teléfono +48 (0) 22 113 99 25
E-mail info@trnd.pl